പൂച്ച കാട്ടം

 • നിറമുള്ള ടോഫു ക്യാറ്റ് ലിറ്റർ

  നിറമുള്ള ടോഫു ക്യാറ്റ് ലിറ്റർ

  തരം: പൂച്ച കാട്ടം
  അനുയോജ്യമായ: പൂച്ച
  അപേക്ഷ: മുതിർന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ
  രൂപഭാവം: ഉണക്കുക
  സവിശേഷത: എല്ലാം സ്വാഭാവികം
  സ്പെസിഫിക്കേഷൻ: 0-99 ഗ്രാം
  സാമ്പിളുകൾ: US$ 1/കഷണം1 കഷണം (മിനി. ഓർഡർ)
  ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ: ലഭ്യമാണ്