ബിസ്കറ്റ് സ്നാക്സ്

 • LSCB-08 ട്യൂണ സാൻഡ്‌വിച്ച് ബിസ്‌ക്കറ്റ്

  LSCB-08 ട്യൂണ സാൻഡ്‌വിച്ച് ബിസ്‌ക്കറ്റ്

  [ബ്രാൻഡ്]:ലുസ്സിയസ്

  [മിനി.ഓർഡർ അളവ്]:1000 ക്യാനുകൾ

  [ഷെൽഫ് ലൈഫ്]:36 മാസം

  [മൊത്തം ഭാരം]:80 ഗ്രാം/കാൻ

  [ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ]:≥11%

  [ക്രൂഡ് ഫാറ്റ്]:≥0.3%

  [ക്രൂഡ് ഫൈബർ]:≤1.0

  [ചാരം]:≤1.0

  [ഈർപ്പം]:≤80

  [ചേരുവകൾ]:ട്യൂണ, ചെമ്മീൻ

 • LSCB-07 ബീഫ് ബിസ്‌ക്കറ്റുള്ള മത്സ്യം

  LSCB-07 ബീഫ് ബിസ്‌ക്കറ്റുള്ള മത്സ്യം

  [ബ്രാൻഡ്]:ലുസ്സിയസ്

  [മിനി.ഓർഡർ അളവ്]:1000 ക്യാനുകൾ

  [ഷെൽഫ് ലൈഫ്]:36 മാസം

  [മൊത്തം ഭാരം]:80 ഗ്രാം/കാൻ

  [ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ]:≥11%

  [ക്രൂഡ് ഫാറ്റ്]:≥0.3%

  [ക്രൂഡ് ഫൈബർ]:≤1.0

  [ചാരം]:≤1.0

  [ഈർപ്പം]:≤80

  [ചേരുവകൾ]:ട്യൂണ, ചെമ്മീൻ

 • സ്ട്രോബെറി ബിസ്‌ക്കറ്റിനൊപ്പം LSCB-06 ചിക്കൻ

  സ്ട്രോബെറി ബിസ്‌ക്കറ്റിനൊപ്പം LSCB-06 ചിക്കൻ

  [ബ്രാൻഡ്]:ലുസ്സിയസ്

  [മിനി.ഓർഡർ അളവ്]:1000 ക്യാനുകൾ

  [ഷെൽഫ് ലൈഫ്]:36 മാസം

  [മൊത്തം ഭാരം]:80 ഗ്രാം/കാൻ

  [ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ]:≥11%

  [ക്രൂഡ് ഫാറ്റ്]:≥0.3%

  [ക്രൂഡ് ഫൈബർ]:≤1.0

  [ചാരം]:≤1.0

  [ഈർപ്പം]:≤80

  [ചേരുവകൾ]:ട്യൂണ, ചെമ്മീൻ

 • LSCB-05 ചിക്കൻ, ഫിഷ് ബിസ്‌ക്കറ്റ്

  LSCB-05 ചിക്കൻ, ഫിഷ് ബിസ്‌ക്കറ്റ്

  [ബ്രാൻഡ്]:ലുസ്സിയസ്

  [മിനി.ഓർഡർ അളവ്]:1000 ക്യാനുകൾ

  [ഷെൽഫ് ലൈഫ്]:36 മാസം

  [മൊത്തം ഭാരം]:80 ഗ്രാം/കാൻ

  [ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ]:≥11%

  [ക്രൂഡ് ഫാറ്റ്]:≥0.3%

  [ക്രൂഡ് ഫൈബർ]:≤1.0

  [ചാരം]:≤1.0

  [ഈർപ്പം]:≤80

  [ചേരുവകൾ]:ട്യൂണ, ചെമ്മീൻ

 • LSCB-04 ഫിഷ് ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ

  LSCB-04 ഫിഷ് ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ

  [ബ്രാൻഡ്]:ലുസ്സിയസ്

  [മിനി.ഓർഡർ അളവ്]:1000 ക്യാനുകൾ

  [ഷെൽഫ് ലൈഫ്]:36 മാസം

  [മൊത്തം ഭാരം]:80 ഗ്രാം/കാൻ

  [ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ]:≥11%

  [ക്രൂഡ് ഫാറ്റ്]:≥0.3%

  [ക്രൂഡ് ഫൈബർ]:≤1.0

  [ചാരം]:≤1.0

  [ഈർപ്പം]:≤80

  [ചേരുവകൾ]:ട്യൂണ, ചെമ്മീൻ

 • LSCB-03 ഫിഷ് ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ

  LSCB-03 ഫിഷ് ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ

  [ബ്രാൻഡ്]:ലുസ്സിയസ്

  [മിനി.ഓർഡർ അളവ്]:1000 ക്യാനുകൾ

  [ഷെൽഫ് ലൈഫ്]:36 മാസം

  [മൊത്തം ഭാരം]:80 ഗ്രാം/കാൻ

  [ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ]:≥11%

  [ക്രൂഡ് ഫാറ്റ്]:≥0.3%

  [ക്രൂഡ് ഫൈബർ]:≤1.0

  [ചാരം]:≤1.0

  [ഈർപ്പം]:≤80

  [ചേരുവകൾ]:ട്യൂണ, ചെമ്മീൻ

 • LSBC-27 പിഗ് ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ

  LSBC-27 പിഗ് ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ

  [ബ്രാൻഡ്]:ലുസ്സിയസ്

  [മിനി.ഓർഡർ അളവ്]:1000 ക്യാനുകൾ

  [ഷെൽഫ് ലൈഫ്]:36 മാസം

  [മൊത്തം ഭാരം]:80 ഗ്രാം/കാൻ

  [ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ]:≥11%

  [ക്രൂഡ് ഫാറ്റ്]:≥0.3%

  [ക്രൂഡ് ഫൈബർ]:≤1.0

  [ചാരം]:≤1.0

  [ഈർപ്പം]:≤80

  [ചേരുവകൾ]:ട്യൂണ, ചെമ്മീൻ

 • LSCB-01 ബോൺ ചിക്കൻ ക്യാറ്റ് ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ

  LSCB-01 ബോൺ ചിക്കൻ ക്യാറ്റ് ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ

  ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫാമിൽ നിന്നും ചൈന ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ക്വാറന്റൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്ലാന്റിൽ നിന്നുമാണ്. ഫാക്ടറിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ ബാച്ച് മെറ്റീരിയലും പരിശോധിക്കും.ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ 100% സ്വാഭാവികവും ആരോഗ്യകരവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ.ഞങ്ങളുടെ അഡ്വാന്റേജ് പെറ്റ് 1998 മുതൽ 250,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള നിർമ്മാതാവിനെ പരിഗണിക്കുന്നു. 6 ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾക്ക് 20 കോഴി ഫാമുകൾ, 10 താറാവ് ഫാമുകൾ, 2 കോഴി കശാപ്പ് ഫാക്ടറികൾ, 3 താറാവ് കശാപ്പ് ഫാക്ടറികൾ, പ്രതിദിനം 1500 ടൺ.ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം R&a...
 • LSCB-02 Catnip Cat Biscuits ഉള്ള സാൽമൺ

  LSCB-02 Catnip Cat Biscuits ഉള്ള സാൽമൺ

  ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫാമിൽ നിന്നും ചൈന ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ക്വാറന്റൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്ലാന്റിൽ നിന്നുമാണ്. ഫാക്ടറിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ ബാച്ച് മെറ്റീരിയലും പരിശോധിക്കും.ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ 100% സ്വാഭാവികവും ആരോഗ്യകരവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ.ഞങ്ങളുടെ അഡ്വാന്റേജ് പെറ്റ് 1998 മുതൽ 250,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള നിർമ്മാതാവിനെ പരിഗണിക്കുന്നു. 6 ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾക്ക് 20 കോഴി ഫാമുകൾ, 10 താറാവ് ഫാമുകൾ, 2 കോഴി കശാപ്പ് ഫാക്ടറികൾ, 3 താറാവ് കശാപ്പ് ഫാക്ടറികൾ, പ്രതിദിനം 1500 ടൺ.ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം R&a...